Göran Johanssons Minnesfond

Stiftelsen bildades 2015 till minne av Styrelseordföranden och f.d. VD
för TTS Ships Equipment AB, Göran Johansson.

Göran Johansson

Göran föddes 20 april 1944 i stadsdelen Kålltorp i östra Göteborg som enda barnet i en traditionell göteborgsk arbetarfamilj.
Göran var mycket indrottsintrsserad och i pojkåren en duktig simmare. Han spelade ishockey i klubben Pucken och handboll i klassiska IK Heim.
Han började sin yrkesbana som konstruktör på Lindholmens Varv för att efter några år flytta till Eriksberg.

Läs mer

Ge en gåva/donation

Hjärtliga tack till alla som gett en gåva/donation till stiftelsen.
Klicka här för att uppgifter angående gåvor/donationer till stiftelsen.

Stiftelsen ändamål

Främja arbete kring effektiv sjöfart, gärna, men inte uteslutande, lastoperativa frågor.

Uppfyllande av ändamålet

Ändamålet skall uppfyllas genom utdelande av ett stipendium
till stöd för studerande med maritim inriktning vid
Chalmers tekniska högskola.

Sök stipendium

Ansökan utvärderas av Stiftelsens styrelse. Belopp som kan utdelas
är i storleksordningen 10.000:- till 15.000:-

Gåva till fonden

År 2016 dog Jan-Ove Carlsson, mångårig kollega och vän allt sedan varvs-tiden.
För Jan-Ove som för Göran var introduktionen av unga förmågor i den maritima världen av största vikt vilket Jan-Ove vid sin bortgång manifesterade med en gåva till fonden.

Vi tar tacksamt emot gåvor/donationer.
Mer info
Stiftelsen Göran Johanssons Minnesfond
Götabergsgatan 24,
411 34 Göteborg
Tel. +46 31 16 70 10
×

Log in