>

Ansök om stipendium
Application for grant

Använd formuläret nedan för att skicka in din ansökan.

Ansök om stipendium från / Application for grant from

Stiftelsen Göran Johanssons Minnesfond.

Du kan bifoga bilagor i formuläret eller sända dom till oss med post. Skickas ansökan per post skall bilagor insändas i 2 exemplar till Stiftelsen Göran Johanssons Minnesfond Götabergsgatan 24, 411 34 Göteborg.

Bilagor som krävs: 1. CV, max 2 sidor. 2. Projektplan, max 2 sidor. 3. Intyg att sökande studerar vid Chalmers.

Uppgifter om den sökande
Ladda upp och bifoga dina bilagor: Bilagor som krävs: 1. CV, max 2 sidor. 2. Projektplan, max 2 sidor. 3. Intyg att sökande studerar vid Chalmers. Klicka på mappen och lägg till dina bilagor. Attachments: 1. CV not exceeding 2 pages. 2. Brief research/project plan, max 2 pages. 3. Certified student of Chalmers. 4. Other references, max 4 pages.
Vi tar tacksamt emot gåvor/donationer.
Mer info
Stiftelsen Göran Johanssons Minnesfond
Götabergsgatan 24,
411 34 Göteborg
Tel. +46 31 16 70 10
×

Log in