Logo

Om Göran Johansson

Göran Johansson

Göran föddes 20 april 1944 i stadsdelen Kålltorp i östra Göteborg som enda barnet i en traditionell göteborgsk arbetarfamilj. Göran var mycket indrottsintrsserad och i pojkåren en duktig simmare. Han spelade ishockey i klubben Pucken och handboll i klassiska IK Heim. Han började sin yrkesbana som konstruktör på Lindholmens Varv för att efter några år flytta till Eriksberg.

År 1969 bildade Eriksberg, Götaverken och Kockum bolaget Associated Cargo Gear (ASCA) för utvecklande och tillverkande av lastluckor, portar, ramper etc. Dit sökte sig Göran.
Rederier och varvsnäring befann sig då i ett mycket dynamiskt utvecklingsskede och Göran deltog i uppbyggandet av marknadsföringsorganisationer i Norge, Centraleuropa, England, Japan och övriga Fjärran Östern.

Den pionjäranda som under denna tid utvecklades inom ASCA – som 1971 blev Navire - formade både breda kontaktnät och bestående vänskapsrelationer.
Görans kapacitet att organisera och leda visade sig formidabel och baserad på kunskap och genuint intresse och engagemang för människor, teknik och stora sammanhang.

1980-talet blev en förändringens tid för sjöfart och varvsnäring. Kone köpte och slog samman Navire och konkurrenten MacGregor. Kvaerner-gruppen tog hand om avknoppare från MacGregor vilka lade grunden till dagens TTS. Göran startade sin egen verksamhet med bland annat handel med Östeuropa och Ryssland – en utmanande och turbulent affärsmiljö.

1995 återvände Göran till sjöfarten och Göteborg, nu som vd för Kvaerner Ships Equipment AB. Han utvecklade bolaget med sedvanlig energi, via diverse ägarskiften och under namnet TTS till ett världsledande företag inom lasthantering.

I EU-projektet IPSI samlade han tunga europeiska aktörer för skapande av intermodala sjötransportsystem - ett nytänkande som kom både TTS och dess kunder till stor nytta.
För detta arbete tilldelades Göran Chalmers Skeppsbyggares utmärkelse SQN (Sine quae non = utan därav intet). Namnet syftar på den unika kombination av drivkraft och kunnande som skall till för att få något uträttat i den maritima världen. Då Göran brann för sin sjöfart tyckte han det var extra kul att kunna lyfta fram unga talanger vilket vi fått ett tydligt bevis på efter hans bortgång. 2005 lämnade Göran som vd för att på styrelsenivå fortsätta utvecklandet av TTS.

Göran och hans Josette hade länge önskat ett ställe i Frankrike vid Medelhavet för att på sikt trappa ner styrelsearbete och njuta ett otium med golf, sol och värme.
Så blev det – bara för en alltför kort tid. Den 27:e september dog Göran efter en kort tids sjukdom.

Josette förlorade en älskad make, hans söner och barnbarn en far och farfar, hans kollegor och arbetskamrater en god och unikt omtänksam vän med förmåga att lyssna och ta sig tid och sjöfartsvärlden en kraftfullt innovativ utvecklare och företagsledare.

 

© 2015 Stiftelsen Göran Johanssons Minnesfond. All rights reserved.
Webb producerad av OJ Form & Kommunikation