Stiftelsens ändmål

Stiftelsen ändamål är att främja arbete kring effektiv sjöfart, gärna,
men inte uteslutande, lastoperativa frågor.

Ändamål

Stiftelsen ändamål är att främja arbete kring effektiv sjöfart, gärna, men inte uteslutande, lastoperativa frågor. Projektidéer i gränstrakterna mellan olika discipliner kan vara svåra att få stöd för hos större organisationer för forskning och utveckling. Stiftelsen kan här ge ekonomiskt stöd.

Uppfyllande av ändamålet

Ändamålet skall uppfyllas genom utdelandet av ett stipendium till stöd för studerande med maritim inriktning vid Chalmers tekniska högskola.

Exempel på stöd kan vara för kostnader i samband med arbete inom Chalmers, utlandsresor, studier vid annat universitet eller högskola etc.

Belopp som kan utdelas är i storleksordningen 10.000:- till 15.000:-.

Sökande av stipendiet kan ske vid vårterminens början enligt formuläret under ”Sök stipendium”. Senaste ansökningsdag är 15:e februari.

Tillkännagivandet av mottagare av stipendiet sker vid Globalföreningen för Chalmers Skeppsbyggare årsmöte i maj samt i Chalmers magasin och i Chalmersska Ingenjörsföreningens tidning Avonçons.

Vid tillfälle skall resultatet av det arbete, till vilket stipendiet givet stöd, presenteras i form av en föreläsning vid en Globalföreningssammankomst.

STIFTELSEN GÖRAN JOHANSSONS MINNESFOND

Vi tar tacksamt emot gåvor/donationer.
Mer info
Stiftelsen Göran Johanssons Minnesfond
Götabergsgatan 24,
411 34 Göteborg
Tel. +46 31 16 70 10
×

Log in