>

Stipendiater

Nedan ser ni de stipendiater som under åren fått stiftelsens stipendium.

Stipendiater 2017

Arvin Bahmani
Niklas Arhusiander

Stipendiater 2016

Isac Edin
Karl Laanemets

Rapport för Göran Johanssons minnesfond angående genomförande av examensarbete.

Under våren 2016 genomförde vi, Isac Edin och Karl Laanemets, vårt examensarbete på DNV-GL i Høvik, Norge där vi undersökte inverkningen av dämpning i fartygsskrov. Vi sökte bidrag från Göran Johansson minnesfond för att vi under den tiden hade dubbla boendehyror och utökade resekostnader.

På grund av att vi fick stipendium från Göran Johanssons minnesfond så hade vi möjlighet att utföra vårt examensarbete på plats i Norge vilket var kravet för att vi skulle få just det arbetet. Detta ledde också till att vi kunde resa hem till Göteborg under de flesta helgerna till våra respektive.

Målet med vårt examensarbete var att undersöka hur sex olika metoder uppskattade fenomenet dämpning, detta för att vidare kunna implementeras i den regelsättning som DNV-GL har för nyproduktion för främst container-fartyg men också andra typer av fartyg. Ämnet har blivit belyst mer och mer sedan container-fartyg blivit längre och flexiblare i skrovet och därför får större problem med våginducerade vibrationer vilket påverkar både extrembelastningen och utmattningen. Dämpning reducerar vibrationerna efter en vågkollision och man vill därför ha en bättre kunskap om hur hög dämpningen är.

Vi skulle säga att vår tid på DNV-GL var lyckad och att vi skapade en bra grund för att DNV-GL ska kunna fortsätta arbetet med att undersöka om de metoder som vi rekommenderar i vårt examensarbete kan implementeras rent praktiskt i både regeltext och på fartygen. Så åter igen, tack för att vi fick bidrag från Göran Johanssons minnesfond så att vi kunde genomföra vårt examensarbete.

Med vänliga hälsningar
Isac Edin & Karl Laanemets

Vi tar tacksamt emot gåvor/donationer.
Mer info
Stiftelsen Göran Johanssons Minnesfond
Götabergsgatan 24,
411 34 Göteborg
Tel. +46 31 16 70 10
×

Log in